Politica de confidentialitate

1. Operator al datelor

S.C.DAYBACK AMR S.R.L. este o societate românească, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Câmpina, nr. 62-64, județ Cluj, cod de înregistrare fiscală 41634102, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12//3578/12.09.2019.
 

 2. Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date personale pe care acest site le colectează, prin ele însele sau prin intermediul unor terțe părți, există: Cookies; date de utilizare; adresa de email; nume și prenume; număr de telefon; adresă de livrare și facturare, identificatori unici de dispozitive pentru publicitate.
Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către dumneavoastră sau, în cazul datelor de utilizare, vor fi colectate automat atunci când se utilizează acest website.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site sunt obligatorii, iar nerealizarea acestor date poate face ca acest site să nu poată furniza serviciile sale. În cazurile în care acest site specifică faptul că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către acest site sau de către proprietarii serviciilor terță-parte folosite de acest site servește scopului furnizării serviciului solicitat de utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica de cookie.

3. Metode de prelucrare

S.C. DAYBACK AMR S.R.L. a luat măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor. Prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul calculatoarelor și / sau a instrumentelor IT adecvate, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În afară de personalul autorizat al societății noastre, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile implicate în funcționarea acestui site sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terță parte, operatorii de transport de corespondență, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT, agențiile de marketing) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

 4. Loc de stocare

Datele sunt prelucrate la sediul operatorului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.
În funcție de locația utilizatorului, transferul de date poate implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare al acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

 5. Perioada de retenție

Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate. Prin urmare:
Datele personale colectate în scopuri legate de plasarea unei comenzi sau pentru executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală a acestui contract.
Datele personale colectate în scopul intereselor legitime ale societății noastre vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele noastre legitime contactându-ne direct,
Conform legii, este permis să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, în anumite situații specifice, putem fi obligați să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a îndeplini o obligație legală sau la ordinul unei autorități.
După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.
Datele privind Utilizatorul sunt colectate în primul rând pentru a ne permite să ne furnizăm serviciile, precum și pentru următoarele scopuri: scop de analiză, contactarea Utilizatorului și trimiterea de mesaje, orientarea în funcție de comportament, afișarea conținutului de pe platforme externe, optimizarea și distribuția traficului, interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe și interacțiunile bazate pe locație.

 6. Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislației în materia protecției datelor cu caracter personal, noi, S.C. DAYBACK AMR S.R.L, avem obligația de a vă aduce la cunoștință drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizată și de a vă expune modalitățile de exercitare a acestor drepturi.

a. dreptul de acces

Aveți dreptul să solicitați informații precum, dacă prelucrăm sau nu date despre dumneavoastră și în ce manieră. Puteți trimite solicitare la sediul societății, enunțat mai sus sau la adresa office@paprezzo.com.
În cazul în care solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, atunci aveți un drept care ne obligă să confirmăm că noi prelucrăm datele dumneavoastră personale sau nu prelucrăm datele dumneavoastră personale.
• Dreptul dumneavoastră de a obține confirmarea de la noi că prelucrăm (sau nu prelucrăm) datele dumneavoastră personale:
– nu include date anonime.
– include doar datele personale care vă privesc.
– include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.

Trebuie să vă dăm acces la datele dumneavoastră personale dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale.
Aveți dreptul să solicitați informațiile privind garanțiile pe care le-am implementat pentru transferul datelor dumneavoastră personale către o țară care este în afară UE și SEE dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale sau dacă vă transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară care este în afară UE și SEE.

b. dreptul de rectificare

Aveți dreptul să ne solicitați să rectificăm informația pe care dumneavoastră o considerați neadecvată, neactuală sau incompletă. Puteți trimite solicitare la sediul societății, enunțat mai sus sau la adresa office@paprezzo.com.
Dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte include doar datele personale care vă privesc sau date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.
Trebuie să rectificăm datele dumneavoastră personale dacă datele pe care le prelucrăm sunt inexacte și solicitați să obțineți rectificarea lor.
Trebuie să completăm datele dumneavoastră personale dacă sunt incomplete și solicitați să obțineți completarea datelor dumneavoastră personale.
Aveți dreptul să ne furnizați o declarație suplimentară.
Trebuie să comunicăm rectificarea datelor dumneavoastră personale persoanelor împuternicite cu care lucrăm.(dacă există).
Nu comunicăm rectificarea datelor dumneavoastră personale în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporționat.

 c. dreptul de ștergere

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, dar noi suntem obligați să dăm curs cererilor dumneavoastră doar în anumite circumstanțe.
Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea acestora, vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Trebuie să comunicăm ștergerea datelor dumneavoastră personale destinatarilor către care au fost dezvăluite aceste date.
Nu comunicăm ștergerea datelor dumneavoastră personale destinatarilor către care le dezvăluim în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporționat.

d. dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul dumneavoastră de a restricționa prelucrarea datelor include datele personale care vă privesc, inclusiv date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră. Trebuie să restricționăm prelucrarea pentru o perioadă, în scopul de a verifica exactitatea datelor dacă contestați exactitatea sau legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
Trebuie să comunicăm restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale către destinatari.
Dacă restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale vom putea prelucra datele dumneavoastră personale doar pentru a exercita o plângere legală, pentru a ne apăra împotriva unei plângeri, pentru a proteja drepturile unei persoane sau din motive de interes public ale Uniunii sau ale unui stat membru.
Dacă obțineți o restricționare privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, trebuie să vă informăm înainte de ridicarea restricționării.

e. dreptul la opoziție privind prelucrarea

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilul complet automatizat (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop.
Dreptul dumneavoastră de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct este un drept pe care îl aveți în orice moment. Dacă obiectați la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, atunci trebuie să omitem prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop.

Dacă vă procesam datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv stabilirea profilului (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), atunci trebuie să vă aducem la cunoștință, în mod explicit, acest drept, cel mai târziu la momentul primei comunicări cu dumneavoastră și trebuie să vă prezentăm acest drept în mod clar și separat de orice altă informație.

Vă invităm să comunicați cu noi despre exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor dumneavoastră personale. Acceptăm numai solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat, fără să analizăm mai întâi conținutului cererii și fără să vă identificăm mai întâi.
Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.
Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea ca, de exemplu o carte de identitate sau un pașaport. Orice alte date conținute în copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi mascate.
Nu vom accepta alte mijloace de a vă asigura identitatea, mai ales în situația în care doriți să vă furnizăm datele pe care le deținem, datorită riscului de a transmite datele dumneavoastră către alte persoane. Dacă doriți să propuneți alternative, le vom evalua de la caz la caz.
Folosirea informațiilor din documentul dumneavoastră de identificare este limitată la activitatea de confirmare a identității dumneavoastră și nu va genera stocarea datelor dumneavoastră personale mai mult decât este necesar în acest scop. Puteți trimite solicitarea dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la office@paprezzo.com.

S.C. DAYBACK AMR S.R.L pune accent pe confidențialitatea datelor personale, atât a celor furnizate de către vizitatori cat si datele angajaților, motiv pentru care aplicăm o serie de măsuri ale cărui scop este de a securiza datele persoanelor vizate, cu efect imediat, mediu și de lungă durată. Printre măsurile luate enumerăm utilizarea sistemelor de operare moderne, actualizate cu patch-uri de securitate la zi, soluții antivirus, criptarea si parolarea datelor sensibile vizate de către GDPR.

7. Cookies

Acest site folosește cookies. Pentru a înțelege mai multe, puteți consulta pagina Politica Cookies.

8. Plugin-uri de reţele sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorul de reţele sociale www.facebook.com. Acest plugin este marcat clar pe pagina noastră. La accesarea paginilor noastre de internet care conțin un plugin de rețea socială browser-ul dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului rețelei sociale direct către browser-ul dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul rețelei sociale primește informația că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este transmisă operatorului de rețea socială şi este salvată acolo.
Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.
Informații privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiați, precum şi posibilitățile de setare puteți găsi în precizările operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, care își asumă răspunderea în întregime pentru politica proprie de protecţie a datelor. Mai multe informații despre politica Facebook puteți obține aici.

9. Informații suplimentare

Acțiune legală:
Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către societatea noastră în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui Website sau a Serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că ne poate fi cerut să dezvăluim date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului:
Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site poate colecta informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor personale la cerere.

Logare sistem și întreținere

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest site (jurnale de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Modificări la această politică de confidențialitate

S.C. DAYBACK AMR S.R.L. își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, pe acest site și / sau – în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal – trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact puse la dispoziția noastră. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, vom colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Dacă aveți întrebări privind conținutul prezentei Politici privind Protecția datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați: